INTEGRITETSPOLICY

Operation 1325 skyddar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Operation 1325, 802433–6623, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Operation 1325:s arbete.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Operation 1325 ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service som Operation 1325 tillhandahåller. Det handlar exempelvis om att kommunicera och dela information till deltagare på våra aktiviteter och i våra projekt, samt till våra medlemmar och intressenter. Samt dokumentera gåvor och dela information till våra givare.

Vilka personuppgifter registrerar vi?

Vi behandlar olika typer av personuppgifter i vår verksamhet. Det kan till exempel handla om:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post)
  • Organisation
  • Befattning
  • Bilder och videor
  • Personnummer (enbart för anställda, praktikanter och styrelseledamöter).

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Insamlingen av personuppgifter kan ske på följande lagliga grunder:

  • Avtal med den registrerade: när någon aktivt valt att delta i Operation 1325:s verksamhet kan vi behöva registrera personuppgifter för att fullfölja vårt avtal med personen.
  • Samtycke: Om en person uttryckligen sagt att vi får behandla personens uppgifter använder vi dem för det syfte som de samlades in.
  • Intresseavvägning: i vissa fall behöver Operation 1325 behandla dina uppgifter för att tillgodose ett berättigat intresse.

Hur samlar vi in personuppgifter?

  • Vid anmälan till aktiviteter
  • Vid anmälan till nyhetsbrev
  • Vid anmälan som stödmedlem
  • Vid deltagande i våra projekt eller aktiviteter.
  • I kontakt med medlemsorganisationer
  • Vid rekryteringsprocesser
  • Vid styrelsearbete
  • Vid gåvor till organisationen
  • Foto/film vid aktiviteter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Operation 1325 kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan delas med tredje part för att fullfölja vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster. Kontaktuppgifter kan även delas till andra medlemsorganisationer inom Operation 1325.

I vår kommunikations- och informationsarbete kan vi använda oss av tredje parts tjänster för att bättre disseminerar relevant och uppdaterad information på ett visuellt och lättillgängligt sätt samt för analys av hur användare hittar till och använder våra webbplatser. Det görs i syfte att förbättra din upplevelse genom att göra löpande förbättringar av våra webbplatser.

Personuppgifterna kommer utöver detta inte att överföras till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge Operation 1325 bedömer att ändamålet kräver eller så länge som är krav enligt lag.

Personuppgifter från jobbsökande som inte kallas för en intervju kommer raderas omedelbart med radering av annonsen. Personuppgifter från kandidater som kallas till intervju sparas i 2 år enligt den svenska diskrimineringslagen (DO).

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator, mobil eller surfplatta. Cookies används för att samla grundläggande information om besökaren, till exempel dess språkinställningar, för att förbättra besökarens upplevelse av webbplatsen.

Vilka rättigheter har du?

Om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga kan du när som helst begära att uppgifterna rättas. I vissa fall har du även rätt till att din information raderas, detta gäller till exempel om dina uppgifter inte har behandlats i enligt med Dataskyddsförordningen. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skicka en undertecknad begäran för att få information om de personuppgifter som Operation 1325 har registrerat på dig och hur dessa behandlas.

För mer information kontakta oss på: info@operation1325.se.