Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har startat en insamling till Musikhjälpens arbete för att stoppa våldtäkt i krig och konflikt. Genom vår insamling vill vi rikta uppmärksamhet till kvinnorna Jemen och deras rätt att delta i förhandlingar om fred.

https://bossan.musikhjalpen.se/insamlingar/operation-1325

Just nu samlar vi också in namnunderskrifter för kvinnors rätt att delta i fredsförhandlingarna. Vi planerar att lämna över dessa underskrifter till Sveriges utrikesminister Ann Linde i december. Skriv på du också! https://www.mittskifte.org/petitions/makt-at-kvinnor-i-jemens-fredsprocess-power-for-women-in-yemen-s-peace-process

Vårt samarbete med Sisters Arab Forum
Kriget i Jemen har pågått sedan år 2015.  Situationen i Jemen beskrivs som världens värsta humanitära kris.  Av den 30 miljoner stora befolkningen befinner sig 24 miljoner människor i svält. Jemen beskrivs också som världens svåraste land att leva i som kvinna och rankas sist i Global Gender Gap Report år 2018, vilken ges ut av World Economic Forum. 

Operation 1325 samarbetar med kvinnonätverket Sisters Arab Forum for Human Rights. De verkar för fred i Jemen och för kvinnors rätt att ha sin röst hörd vid fredsförhandlingarna. 

I mitten av november i år arrangerade vi ett seminarium vid MR-dagarna i Linköping med titeln Women’s Voices for Peace in Yemen. Deltog gjorde Hend Omarian från Sisters Arab Forum. Hon verkar för att ledare från södra Jemen ska inkludera kvinnor i sin delegation som dem i sin tur vill ska få en plats i FN-förhandlingarna.  Även Läkare utan gränser deltog och berättade om organisationens humanitära insatser för kvinnor i Jemen. Läs mer om seminariet här: http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26520/mr-dagarna2019-jemen-den-varsta-humanitara-katastr/

I oktober i år hjälpte vi till att arrangera ett möte i Kairo i Egypten för Sisters Arab Forum for Human Rights.

Ytterligare ett seminarium arrangerades i september i år, då på Bokmässan i Göteborg. Deltog gjorde Lina Hedarh från Sisters Arab Forum for Human Rights, UN Women Nationell Kommitte Sveriges ordförande Monica Green och Sveriges särskilda sändebud till Jemen, Peter Semneby. https://operation1325.se/nyheter/bokmassan

Samtidigt som de FN-ledda samtalen i december 2018 skedde i Stockholm så arrangerade Operation 1325 ett seminarium med enbart kvinnor från Jemen. Det här gjorde vi eftersom bara en av de åtta kvinnor som blev inbjudna till de FN-ledda samtalen deltog. Detta var Rana Ghanem, hon representerade president Hadis regering. Samtalen leddes av FN:s särskilda sändebud till Jemen Martin Griffiths och dåvarande utrikesminister Margot Wallström stod som värd. Tillsammans med åtta kvinnor från Jemen pratade vi om kvinnors situation i Jemen och hur kvinnor kan få sina röster hörda i de pågående förhandlingarna.  Vårt seminarium skedde den 5 december på Medelhavsmuseet i Stockholm. https://operation1325.se/nyheter/parallellt-evenemang-i-samband-med-jemenkonsultationerna-i-sverige

Betydelsen av kvinnors deltagande
Operation 1325 baserar sitt arbete på FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och hela kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Där är det beslutat av kvinnor har rätt att delta i allt fred- och säkerhetsarbete och att kvinnor ska skyddas från våldtäkt i krig och konflikt.

Om kvinnor från civilsamhället har möjlighet att delta i samtalen ökar chansen för fred. 

Det finns forskning som visar att det är så. I förhandlingar där kvinnor har en väsentlig påverkan, är chansen högre för att ett fredsavtal faktiskt skrivs under jämfört med förhandlingar där kvinnors påverkan är låg. Det visar en studie där 40 fredsprocesser från slutet av kalla kriget och framåt ingår, genomförd av The Graduate Institute i Genève.

Själva genomförandet av avtalet påverkas också av kvinnors deltagande. Deras deltagande innebär en ökad sannolikhet att avtalet genomförs. Det visar The International Peace Institute. Det bevisar att en inkluderande fredsprocess och demokratisering av konflikthantering är avgörande för fred och stabilitet.

Att bereda plats för kvinnor innebär också att avtalet håller längre. Sannolikheten för att avtalet håller i två år ökar med 20 procent i fredsprocesser som inkluderar kvinnor som vittnen, undertecknare, medlare och/eller förhandlare. Ur ett längre tidsperspektiv ökar detta ytterligare. Sannolikheten för att ett fredsavtal håller i 15 år ökar med 35 procent. Det visar en studie där 181 fredsavtal mellan 1989 och 2011 analyserats av The International Peace Institute.

Tack för att du är med och stöttar Musikhjälpens viktiga arbete!

https://bossan.musikhjalpen.se/insamlingar/operation-1325