Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

14madres_candelaria_medellin_lagartofernandez.jpg
Madres de la Candelaria, Medellin. Kvinnor protesterar mot försvunna anhöriga i den utdragna konflikten i Colombia.
FOTO: Dani Lagartofernández

Innehåll

Resolution 1325 är ett resultat av årtionden av freds- och kvinnorättsorganisationers aktiva och hängivna arbete.  Deras ansträngningar har ökat medvetenheten om hur viktigt det är att använda ett genusperspektiv för att åstadkomma hållbar fred – i säkerhetsrådet, inom FN i stort, i medlemsländernas regeringar och bland myndigheter och andra aktörer som arbetar i konfliktområden.

För att uppnå verklig och långsiktig fred är det avgörande att alla FN:s medlemsstater arbetar i resolutionens anda. 

Översikt av resolutionen:
§§ 1–4  Kvinnors deltagande och inflytande

§§ 5–8  Genusperspektiv i arbete för fred och säkerhet

§§ 9–12  Kvinnors rättigheter i konflikter

§§13–18  FN:s ansvar att kartlägga, följa upp och rapportera