Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Fredsförhandlingarna om Syriens framtid, de så kallade Genève II, närmar sig.

Fredsförhandlingarna om Syriens framtid, de så kallade Genève II, närmar sig. Den 22 januari kommer den FN stödda konferensen att samla de stridande syriska parterna för att söka en lösning på det snart tre år långa inbördeskriget. Tillsammans med organisationen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), ett tjugotal andra kvinnorättsorganisationer och privatpersoners signaturer, stöttar Operation 1325 en global namninsamling som kräver syriska kvinnors rätt att delta i de kommande fredssamtalen om konflikten och landets framtid.

I november 2013 skrev Operation 1325 på Svenska Dagbladets debattsida (6/11): Det är nu som pusselbitarna läggs och förutsättningarna för en framgångsrik fredsprocess skapas. Exempel visar att fredsförhandlingar som inte aktivt inkluderar kvinnor ofta misslyckas med att se till hela befolkningens bästa. Utan kvinnors medverkan vid de möten som stakar ut vägen för Syriens framtid osynliggörs kvinnors intressen och rättigheter. Budskapet är tydligt; utan kvinnor vid förhandlingsbordet kan inte heller en hållbar och varaktig fred uppnås. FN: s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 som slår fast betydelsen av kvinnors deltagande i skapandet av fred, i internationella säkerhetsprocesser och för fredsbevarande. I den senast antagna resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet, resolution 2122 (2013), upprepas och stärks detta budskap ytterligare.

I slutet av förra året tog Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) initiativ till en namninsamling i syfte att sätta press på det internationella samfundet att agera på säkerhetsrådets resolutioner och för de syriska kvinnornas deltagande i kommande fredssamtal. Ett brev följt av de insamlade underskrifterna kommer att skickas till ledare inom FN-systemet och regeringars utrikesrepresentanter. Läs hela brevet här och ge ditt stöd till initiativet genom att underteckna namnlistan!