Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

År 2008 antog the Southern Africa Development Community (SADC) ett utvecklingsdokument, där tydliga mål och indikatorer har satts upp för att stärka kvinnors deltagande och ledarskap i utve

År 2008 antog the Southern Africa Development Community (SADC) ett utvecklingsdokument, där tydliga mål och indikatorer har satts upp för att stärka kvinnors deltagande och ledarskap i utvecklingsprocesser. Den avslutande artikeln i dokumentet, nummer 28, ger fokus på kvinnor, fred och säkerhet samt kvinnors ledarskap i demokratiprocesser; allt detta enligt resolution 1325:s standard. Nyligen gjordes en utvärdering på hur arbetet har gått än så länge, och siffrorna ger en intressant bild av hur kvinnors makt i fred och säkerhet i Södra Afrika ser ut. 

Positiv trend för kvinnors ledarskap

I februari i år valdes den första kvinnliga presidenten i regionen, Joyce Banda för Malawi, vilket har inneburit att hon utöver sin roll som president också har fått en automatisk placering i flera av SADC:s beslutstagarorgan. Detta har också gett ringar på vattnet i Sydafrika, där Nkosazana Dlamini-Zuma nyligen blev vald som Sydafrikas representant för Afrika Unionens kommission som första kvinna. Valet av henne är viktigt, då hon är en känd lobbyist och förespråkare för kvinnors rättigheter, vilket förväntas påverka AU:s säkerhetsinstitutioner.

Seychellerna och sydafrika ledande

I procenttal är kvinnors deltagande och ledarskap i freds- och säkerhetsprocesser långt ifrån jämställt med mäns. De länder som särskiljer sig positivt är dock önationen Seychellerna och Sydafrika, som båda har de högsta representationerna av kvinnor i parlamentet (38 respektive 32,5%) och i försvarsmakten (20 respektive 27%). De länder som dock har en bit kvar innan man kommer upp på acceptabla nivåer är Mozambique och Demokratiska Republiken Kongo, som båda har mindre än 10 % kvinnor i båda instanser.

Vilken slutsats kan vi dra idag?

Att freds- och säkerhetssektorn är mer öppen för kvinnor efter att SADC:s utvecklingsdokument togs fram verkar vara en god signal på att utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt är det fortfarande svårt för kvinnor att erhålla positioner på en högre nivå. I Sydafrika finns det exempelvis enbart 2% kvinnor som är majorer, och medelvärdet på kvinnor inom fredsbevarande operationer för FN ligger endast på 15%. Att genomföra stora, strukturerade förändringar i Södra Afrika går därmed långsamt men säkert. Hur resultaten ser ut 2015 kan därför vara en stark fingervisning om vad som krävs och hur mycket som behöver läggas ner för att kvinnor ska få ut sin rättmätiga makt i freds- och säkerhetsprocesser.

Julle Bergenholtz
Projektledare information och kommunikation
Operation 1325