Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag lanserar Operation 1325 sin påverkansrapport Women’s Inclusion in Peace Processes in Yemen. Rapporten har tagits fram i samarbete med Operation 1325:s jemenitiska partnerorganisationer som tagit fram rekommendationer för att uppmärksamma och främja kvinnors inkludering i fredsprocesser i Jemen.  

Påverkansrapporten lanseras idag under ett seminarium i Sveriges riksdag där riksdagsledamöter, Operation 1325 och representanter från de jemenitiska organisationerna deltar. Seminariet är ett tillfälle för jemenitiska civilsamhällesorganisationer att tala direkt till svenska riksdagsledamöter och presentera rekommendationer för det fortsatta arbetet med att öka kvinnors inkludering.  

Organisationerna rekommenderar bland annat att kvinnoledda civilsamhällesinitiativ som verkar inom fredsbyggande ska identifieras och kopplas samman med officiella fredsförhandlingar. Det internationella samfundet kan stödja arbetet med att öka kvinnors inkludering i Jemens fredsprocesser genom att uppmuntra stärkandet av kvinnors roll i fredsbyggande och begära kvinnors deltagande i förhandlingsprocesser. Det är viktigt att aktivt verka för att de kvinnor som inkluderas representerar alla Jemens kvinnor. Också viktigt är att Sverige stöttar och stärker civilsamhällets ansträngningar för genomförandet av resolution 1325 och agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  

Organisationerna rekommenderar vidare att ett genustänk genomsyrar hela fredsprocessen. Också viktigt är att Sverige uppmuntrar jemenitiska beslutsfattare att implementera den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet. 

Jemen behöver fred och säkerhet för att kunna uppnå en hållbar utveckling. Att kvinnor behövs för ett lands utveckling har varit erkänt sedan länge. Kvinnors inkludering påverkar således Jemens framtida utveckling, och är det viktigt att arbetet för kvinnors inkludering i Jemens fredsprocesser fortsätter.