Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Könsuppdelad statistik ska göras till ett konkret uppdrag i Sveriges nya handlingsplan för resolution 1325 .

Könsuppdelad statistik ska göras till ett konkret uppdrag i Sveriges nya handlingsplan för resolution 1325 . Det säger biståndsminister Gunilla Carlsson (m) i ett svar till Carina Hägg (s) på riksdagens hemsida.


Carina Hägg (s) ställde under hösten en skriftlig fråga till Gunilla Carlsson om implementeringen av handlingsplanen för 1325 följs upp av könsuppdelad statistik med konkreta mål. Carlsson svarar att svårigheter i den tidigare handlinsplanen har varit bristen på könsuppdelad statistik. Avsaknaden av detta måste åtgärdas och Carlsson avser därför att framtagande av könsuppdelad statistik ska göras till ett konkret uppdrag i den nya handlinsplanen.

Carlsson säger vidare att frågan om könsuppdelad statistik har haft hög prioritet under arbetet med att ta fram en ny handlingsplan, och att Sverige har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel och verka för ett fördjupat statistik- och analysarbete i EU såväl som nationellt.

Se Gunilla Carlssons svar i sin helhet
Källa: www.riksdagen.se