Händer något för att genomföra resolution 1325?

SoME Gavobevis 2023

5 december 2007

Mycket återstår att göra för att resolution 1325 ska kunna anses vara genomförd. Det var alla seminariemedverkande på Operation 1325s frukostseminarium den 19 december överens om.

Trots att det kan framstå som en negativ slutsats så var det snarare de seminariemedverkande gästernas goda tankar, idéer och reflektioner kring vad som kan göras framöver som åhörarna på seminariet fick med sig.

Diana Amenus lyfte fram det arbete som genusrådgivare i internationella uppdrag utför. Att denna roll och funktion finns är ett steg i rätt riktning, men erfarenheter av hur tankar kring denna position går och hur de bemöts i fält visar på en brist på förankring och vikt som skulle vara önskvärt att de hade för att göra skillnad.

Emma Johansson, som har granskat hur genuskunskap integreras i Polisens och Folke Bernadottes förberedande utbildningar för utlandstjänstgöring, reflekterade i samma banor. Hon var positiv till att satsningar görs för ökad genusmedvetenhet, men kritisk till den genomslagskraft som korta genuspass om 4,5 timmar kan ha. Hon menade därför att det kunde vara en god idé att fortsätta och följa upp den förberedande utbildningen även ute i fält.

Barbro Dahlbom-Hall talade utifrån flerårig erfarenhet från att arbeta med ledarskapsutveckling för både män och kvinnor. Hon menade att resolution 1325 har begränsningar i hur pass inflytande den kan vara. Kunskap om genus och vilja att förändra är personligt och bottnar i alla och envars tänk kring sin egen roll, insikt och förståelse av hur ens eget handlande speglas i omgivningen, särskilt som ledare. Denna koppling, att hur du personligen tänker, handlar och agerar, speglas inte i resolutionen. Det räcker alltså inte att veta att och vad som behöver göras. Det handlar om hur och viljan att göra.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...