Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Granskning och påverkan

När resolution 1325 antogs var det en stor seger för freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen. Idag har civilsamhället en minst lika viktig roll att spela för att se till att resolutionens löften blir verklighet. Genom en global granskning av implementeringen av resolution 1325 i en rad länder bidrar Operation 1325 tillsammans med systerorganisationer runt om i världen till att sammanställa data om hur långt vi egentligen kommit. "Women Count- civil society monitoring report" är ett omfattande initiativ av Global Network of Women Peacebuilders för att samla in data och påverka makthavare runt om i världen att ta resolution 1325 på allvar. Granskningen bygger på elva indikatorer som mäter hur bra ett land är på att garantera kvinnors säkerhet och inkludera kvinnor i beslutsfattande om konflikthantering och säkerhet. Granskningen görs i länder som befinner sig i konflikt, postkonflikt eller som har internationella samarbeten med konfliktländer. Operation 1325 granskar den svenska regeringens arbete med resolution 1325 och arbetar för att Sverige ska vara bäst i världen på jämställdhet inom fredsbyggande och säkerhet. I flera år i rad har Operation 1325 påpekat att Sverige kan bli bättre och mer systematiskt inkludera ett genusperspektiv i sitt internationella arbete, genom bistånd, fredsbevarande insatser och diplomatiska relationer. Läs mer om det svenska 1325-arbetet genom att klicka på artiklarna nedan. Operation 1325 erbjuder utbildningar till organisationer runt om i världen för att bygga deras kapacitet att granska implementeringen i sina länder. Genom Operation 1325:s stöd har fler partnerorganisationer kunnat ansluta sig och bidra till den globala granskningen. Sedan 2010 har Afghanistan, Armenien, Kanada, Colombia, DR Kongo, Fiji, Liberia, Nepal, Nederländerna, Filippinerna, Rwanda, Serbien, Sierra Leone, Sydsudan, Spanien, Sri Lanka, Sverige och Uganda deltagit. Läs mer om våra utbildningar under menyn "Vad vi erbjuder".