Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Goda exempel

Även om resolution 1325 är långt ifrån helt implementerad finns det ändå länder där kvinnors makt till självbestämmande och deltagande där mycket har hänt sedan resolutionen introducerades. På denna sida presenterar vi stolt goda exempel på resolutionens påverkan och de resulterande skillnaderna i de respektive länderna.
nepalbild.jpg

Ett gott exempel - Nepal

Kriget i Nepal mellan den maoistiska gerillan och den regeringen höll på i tio år. Vid krigets slut blev det tydligt att många kvinnor och flickor hade farit illa.

rwandapolice.jpg

Ett gott exempel - Rwanda

Rwanda har utmärkt sig som det första och enda landet i världen där kvinnorna är överrepresenterade i parlamentet – med 56 procent av platserna.

ellen_johnsson-sirleaf.jpg

Ett gott exempel - Liberia

Nio av tio av de liberianska kvinnorna blev utsatta för sexualiserat våld under kriget.  Än så länge går förövarna fria.