Globala Torget c/o Umeå Littfest: Kvinnor i Jemen

SoME Gavobevis 2023

26 mars 2021

I fredags gästade Globala Torget Umeå Littfest och Operation 1325 medverkade i ett av programmen ”Kvinnor i Krig” där vi talade om kvinnor i Jemen. I samtalet deltog Annika Strandhäll, Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson och Samah Yousef från partnerorganisationen Mawada i Jemen. Samtalet var modererat av Essraa Hussein, styrelsetrainee på Operation 1325.

Syftet med seminariet var att lyfta flera perspektiv och ha en dialog om kvinnors meningsfulla deltagande och aktiva roll fredsbyggande insatser i Jemen samt främjandet av fredliga och inkluderande samhällen. Några av frågorna som diskuterades var: I vilka utrymmen kvinnor kan agera och i vilka rum hålls de utanför och hur Sverige kan agera för att stödja inkluderande dialog inom ramen för fredsprocesser.

Utöver vikten av att öka representationen av jemenitiska kvinnor i fredsprocesser och stärka kvinnors aktiva roll i Jemen, diskuterades bland annat Stockholmsöverenskommelsen och den roll Sverige har i det internationella stödet till Jemen. Överenskommelsen var ett betydande diplomatiskt genombrott som fördes de två stridande parterna i den konflikt som pågår i Jemen. Samtidigt, har genomförandet av Stockholmsöverenskommelsen gått långsamt, där krisen i Jemen har fördjupats. Annika Strandhäll betonar också vikten av ökat finansiellt stöd till Jemen. Enligt Annika Strandhäll var det många som var besvikna efter FN:s givarkonferensen till Jemen i mars-månad som Sverige var medvärd, och själv hoppas hon på en ny givarkonferens i höst som ska öka stödet till Jemen och lindra den humanitära krisen. 

Detta program visar vikten av att fortsätta stödja kvinnors rättigheter och kvinnor, fred och säkerhet i Jemen, både inom svensk utrikespolitik men även i civilsamhället.

Skriven av Ly Pham, praktikant på Operation 1325 under vårterminen 2021.

Du kanske också gillar...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU...