Genus och freden i Colombia

SoME Gavobevis 2023

2 februari 2017

Uppsatsen Genus och freden i Colombia
– En innehållsanalys om implementeringen av internationella
genusnormer och kvinnors rättigheter i Colombias fredsavtal är skriven av Julia Svanström som läser mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet.

”Uppsatsen behandlar hur genus och kvinnors rättigheter får synas i de två fredsavtalen mellan FARC-gerillan och regeringen i Colombia. Det första avtalet gav upphov till en debatt om att FN försökte påföra en genusideologi i landet. Fredsavtalet fick avslag i
folkomröstningen den 2 oktober 2016, därefter presenterades ett omarbetat avtal, i det nya avtalet har användningen av genus förändrats. Undersökningen bearbetar och analyserar dessa förändringar för att visa på de motsättningar som mänskliga rättigheter och internationella normer möter när de ska implementeras på lokal nivå. Frågeställningen behandlar hur genusrelaterade ord förekommer i avtalen och hur detta har ändrats i det aktuella avtalet. Den teoretiska ingången är en antropologisk synvinkel från Sally Engle Merry som problematiserar införandet av mänskliga rättigheter och internationella normer i lokala förhållanden. Metoden som appliceras på de två fredsavtalen är en kvantitativ innehållsanalys för att ta ut de förändrade inslagen. Resultatet visar att det aktuella avtalet på många punkter osynliggör grupper och brister i genusperspektivet, att införa genus och kvinnors rättigheter i fredsavtal är en svår process med mycket hinder men ger en möjlighet att förändra samhället på djupet.”

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...