Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

CARE menar att kvinnors perspektiv och intressen saknas i de fredsavtal som hittills har slutits mellan regeringen i Uganda och rebellgruppen LRA.

CARE menar att kvinnors perspektiv och intressen saknas i de fredsavtal som hittills har slutits mellan regeringen i Uganda och rebellgruppen LRA. Detta trots att kvinnor deltog aktivt i fredssamtalen, både individuellt och i grupp. Med anledning av detta kräver CARE nu en rad åtgärder inför de två återstående förhandlingsrundorna.

CARE, en frivilligorganisationen som arbetar för att motverka fattigdom och social orättvisa, påpekar att resolution 1325 inte har kopplats in i de tre avtal som har undertecknats hittills. För att kvinnors perspektiv och erfarenheter ska komma till uttryck och speglas i fredsavtalen måste ”den ugandiska regeringen och LRA förbehållslöst anamma FN:s Säkerhetsråds resolution 1325:2000 som framhäver ökat deltagande av kvinnor på beslutsfattande nivå i alla formella fredsprocesser”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Flera förslag på åtgärder

När kvinnor i dagsläget nu börjar återvända till sina hem känner de sig oroade över sin säkerhet. Detta är ett av de problem CARE vill finna en lösning på genom att förespråka större hänsyn till kvinnors specifika skyddsbehov. Vidare uppmanar de till ökat stöd för fredsbyggande kvinnor såväl lokalt och nationellt som internationellt. De lyfter även fram vikten och betydelsen av att utveckla arbete som motverkar den atmosfär av straffrihet för krigsbrott som begås mot kvinnor som finns idag.

Källa: http://allafrica.com/stories/200801100985.html