Fredsarbete i Annapolis och Västbanken

SoME Gavobevis 2023

28 november 2007

Samtidigt som en grupp från Operation 1325 reser till Västbanken för en workshop kring resolution 1325 med lokala kvinnoorganisationer samlas toppolitiker och höga tjänstemän i Annapolis för formella fredsförhandlingar rörande Israel-Palestinakonflikten.

Av de delegater i Annapolisförhandlingarna som är kvinnor märks USA:s utrikesminister Condolezza Rice samt Israels utrikesminister Tzipi Livni.
Inför fredsförhandlingarna i Annapolis uppmanade den Internationella kvinnokommissionen, IWC, israeliska och palestinska ledare samt det internationella samfundet att konsultera organisationen. Detta för att, i enlighet med resolution 1325, involvera kvinnor i förhandlingarna och försäkra att kvinnors erfarenheter och perspektiv tillvaratas och beaktas i Annapolisinitiativet för fred i Mellanöstern. Perspektiv och erfarenheter som Operation 1325-gruppen i Västbanken utbyter med lokala kvinnoorganisationer för att tillsammans hitta möjliga samarbets- och fokusområden för att bidra till genomförandet av resolution 1325.

Förändra förhandlingsmetod för hållbar fred

Internationella kvinnokommissionen för en rättvis och hållbar fred i Israel-Palestina (International Women’s Commission, IWC) menar att förhandlingarna i Annapolis är en unik möjlighet att få ett slut på ockupationen av palestinska landområden och lösa konflikten. I ett pressmeddelande uppmanar de parterna att närma sig varandra mer konsultativt för att öppna upp för nya infallsvinklar och ökad förståelse parterna emellan istället för att gå i samma banor som tidigare misslyckade förhandlingar. Förhandlingar som de menar har dominerats av män och genomförts utifrån militära perspektiv.

Kvinnokommissionen bildades för att lyfta frågan om frånvaron av kvinnor i formella fredsförhandlingar samt verka för att kvinnor aktivt involveras i fredsprocessen i Israel-Palestinakonflikten.

Du kanske också gillar...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU...