Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Publikationer från andra

A Dawn of Equality

Women in peace-building and development in Timor-Leste

Genus och freden i Colombia

En innehållsanalys om implementeringen av internationella genusnormer och kvinnors rättigheter i Colombias fredsavtal

Uppsatsen Genus och freden i Colombia
- En innehållsanalys om implementeringen av internationella

mimoza_kusari.jpg

The first and only elected woman mayor in Kosovo

Nicola Brassil är en hängiven student som strävar efter att främja kvinnors rättigheter.

(En)gendered security in Rwanda and Liberia

A comparative case study of the peace processes in post-conflict Rwanda and Liberia

Kandidatuppsatsen "(En)gendered security in Rwanda och Liberia" a

Women's bodies as battleground

Sexual violence in the Democratic Republic of the Congo

"Women's bodies as battleground - sexual violence in the Democratic Republic of the Congo" av Fanny Zedenius är den andra uppsatsen på Operation 1325:s nätpublikation av forskning om Resolution 132

Våldtäkt i krig

En granskning av den internationella rättens bestämmelser

Under våren har Operation 1325 anordnat uppsatsluncher där studenter som skriver på sin uppsats och som är relaterade till resolution 1325, kan m