Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Antalet kvinnor i fredsförhandlingar och andra viktiga beslut som rör fred och säkerhet är oacceptabelt lågt, och brister i säkerhet, juridik och rättvisa institutioner utgör fortfa

Antalet kvinnor i fredsförhandlingar och andra viktiga beslut som rör fred och säkerhet är oacceptabelt lågt, och brister i säkerhet, juridik och rättvisa institutioner utgör fortfarande ett allvarligt hot mot kvinnor och flickor i väpnade konflikter. Detta framkom i den årliga rapport som kommer från FN: s generalsekreterare för säkerhetsrådet om resolution 1325.

I samband med resolutionens elvaårsdag presenterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon sin årliga rapport om kvinnor, fred och säkerhet för säkerhetsrådet. I rapporten analyseras framstegen med att genomföra resolution 1325, som antogs år 2000, tillsammans med tillhörande åtaganden om kvinnor, fred och säkerhet. Den bygger på bidrag från trettioåtta medlemsstater, fyra regionala organisationer och tjugosju enheter inom FN-systemet.

Rapporten omfattar resultat i fem områden från kvinnor, fred och säkerhetsagendan – förebyggande, delaktighet, skydd, lättnad och återhämtning, och samordning och ansvar för resultat. Rapporten ger också grundläggande uppgifter om flera av de indikatorer som presenterades i generalsekreterarens rapport till säkerhetsrådet förra året. Den innehåller också information om det strategiska resultatramverket som utvecklats av FN-systemet som ett verktyg för att hjälpa medlemsstaterna att ta itu med brister och utmaningar med resolutionens genomförande.

Rapportens slutsatser:

  • Mer måste göras för att säkerställa att den politiska viljan för åtgärder som var så stark i samband med tioårsdagen av resolutionen 1325 följs upp med konkreta handlingar.
  • Erkännandet av kvinnors bidrag till att bygga en rättvis och hållbar fred måste alltså omvandlas till konkreta initiativ och stödet till sådana insatser och god praxis måste utökas.
  • Behov och prioriteringar av kvinnor och flickor bör föras till centrum av politiska debatter och planeringsprocesser.

Bland rapportens rekommendationer:

  • att förbättra informationen som presenteras för säkerhetsrådet om kvinnor, fred och säkerhet
  • att ta större hänsyn till kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, förebyggande diplomati och medling
  • att inrätta innovativa mekanismer för att ge kvinnor större tillgång till fredssamtal.

I den bifogade filen till höger finner du den fullständiga rapporten.

Oriana Ramirez