Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

UN-INSTRAW organiserar tillsammans med Svenska försvarshögskolan och United Nations Department of Peace Keeping Operations (DPKO) en konferens för att identifiera

UN-INSTRAW organiserar tillsammans med Svenska försvarshögskolan och United Nations Department of Peace Keeping Operations (DPKO) en konferens för att identifiera hur arbetet med genomförandet av resolution 1325 utvecklas.

Fokus ligger på de nationella handlingsplanerna, och vilken betydelse de har för hur militären applicerar resolution 1325. Konferensen är ett led i att förbättra utbildningen mellan beväpnade styrkor, det civila samhället, personal i de fredsbevarande operationerna, akademiker, beslutsfattare och medlemmar i NGO:s. Alla dessa har erfarenhet och kunskap om hur resolution 1325 bör verkställas.

För att identifiera metoder för att verkställa resolution 1325 fokuserar konferensen på tidigare insatser. Konferensdeltagare ska även utvärdera hur resolution 1325 har genomförts i länder med nationella handlingsplaner till skillnad från länder utan handlingsplaner. Med hjälp av dialog och kunskapsutbyte är målet att försöka hitta nuvarande glapp, utmaningar och rekommendationer för att förbättra verkställandet av resolution 1325 genom militära styrkor. Läs artikeln i sin helhet.