FÖREBYGGANDE ARBETE OCH DIGITAL EXTREMISM

SoME Gavobevis 2023

9 september 2020

Den tredje Motkraft – föreläsningen hade vi besök av Rädda barnen och Fryshuset Exit.

Rädda barnen utgår framförallt från det förebyggande metoder i arbetet mot våldsbejakande extremism. De har en orostelefon som går att ringa ifall personer själva eller deras anhöriga är involverade i en extem miljö, samt även individer inom civilsamhället ex. kulturföreningar. Anhörigstöd har visats enligt forskning ha positiv betydelse i preventiva interventioner och insatser.  Ring anonymt och kostnadsfritt till orostelefon om radikalisering 020- 100 200

EXIT som är en del av Fryshuset finns för att hjälpa personer som är aktiva radikala grupper och vill lämna de. Även EXIT ger stöd till anhöriga och utbildar myndigheter och organisationer. I sitt arbete fokuserar de på att ändra de extrema tankemönster som förs i radikala grupper

Den fjärde och sista föreläsningen besökte Lisa Kaati oss från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och pratade om digital extremism. Alla extremistiska gruppers digitala miljöer diskuterades och hur propaganda och hatsymboler används på oftast diskreta sätt. 

Motkraft-deltagarna kommer att få skapa motkraftskampanjer under en konferenshelg, så håll utkik på våra sociala medier och även på vårt seminarium på Bokmässan!

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...