Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den tredje Motkraft – föreläsningen hade vi besök av Rädda barnen och Fryshuset Exit.

Rädda barnen utgår framförallt från det förebyggande metoder i arbetet mot våldsbejakande extremism. De har en orostelefon som går att ringa ifall personer själva eller deras anhöriga är involverade i en extem miljö, samt även individer inom civilsamhället ex. kulturföreningar. Anhörigstöd har visats enligt forskning ha positiv betydelse i preventiva interventioner och insatser.  Ring anonymt och kostnadsfritt till orostelefon om radikalisering 020- 100 200

EXIT som är en del av Fryshuset finns för att hjälpa personer som är aktiva radikala grupper och vill lämna de. Även EXIT ger stöd till anhöriga och utbildar myndigheter och organisationer. I sitt arbete fokuserar de på att ändra de extrema tankemönster som förs i radikala grupper

Den fjärde och sista föreläsningen besökte Lisa Kaati oss från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och pratade om digital extremism. Alla extremistiska gruppers digitala miljöer diskuterades och hur propaganda och hatsymboler används på oftast diskreta sätt. 

Motkraft-deltagarna kommer att få skapa motkraftskampanjer under en konferenshelg, så håll utkik på våra sociala medier och även på vårt seminarium på Bokmässan!