Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under sommaren 2011 fick Operation 1325 uppdraget av Global Network of Women Peacebuilders att sammanställa en rapport om hur långt man lyckats genomföra resolution 1325 i Sverige.

Under sommaren 2011 fick Operation 1325 uppdraget av Global Network of Women Peacebuilders att sammanställa en rapport om hur långt man lyckats genomföra resolution 1325 i Sverige. Ett av områdena som analyserades var kvinnors deltagande i Sveriges fredsbevarande insatser.

Rapporten som Operation 1325 framställde under sommaren visar att Folke Bernadotteakademin är den enda statliga myndighet som nått målen för resolution 1325 när det gäller mäns och kvinnor lika deltagande i fredsbevarande insatser. Ett viktigt mål för resolutionen är att positioner inom försvar och polis på lång sikt ska fördelas 40/60 procent mellan män och kvinnor. Den målsättningen når Folke Bernadotteakademin. Kvinnor utgör 44,2 procent av dem som myndigheten skickar ut i utlandsmissioner.

Försvaret är dessvärre den svenska myndighet som lyckats sämst med att genomföra den här delen av resolution 1325. Inom försvaret är endast 8, 9 procent av dem som anställs för utlandsuppdrag kvinnor.

Operation 1325 fick uppdraget att studera läget i Sverige utifrån 16 indikatorer för genomförandet av resolution 1325. Den som genomfört lejonparten av uppdraget är sommarpraktikant Hannah Stenberg.

Oriana Ramirez

 

Kvinnor i fredsbevarande insatser 2011             

(procent)

Försvaret          8.9               
FBA                   42,2

(antal)

Försvaret           83 av 945
FBA                    34 av 77