Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 20 oktober höll FN:s säkerhetsråd den årliga öppna debatten om kvinnor, fred och säkerhet i New York. Årets tema handlade om att stärka kvinnors motstånd och ledarskap som ett sätt att bana väg för att fred ska kunna verka i regioner som är berörda av väpnade konflikter.  

Kvinnors inkludering är nu viktigare än någonsin. Den senaste rapporten från FN:s säkerhetsråd visar på att de framsteg som gjorts inom kvinnors rättigheter har trappats av och att vi nu är längre från att nå målen för kvinnor, fred och säkerhetsagendan än någonsin tidigare.  

Trots att vi bevisligen vet att kvinnors inkludering inom fredsprocesser leder till en mer hållbar fred visar trenderna även på hur utvecklingen av just kvinnors deltagande i fredsprocesser går åt fel håll. Under 2020 utgjorde kvinnor 23% av deltagandet i FN-ledda fredsprocesser, till 19 under 2021. Utvecklingen pekar mot lägre siffror i fredsprocesser som inte är ledda av FN.  

– Det finns inget bättre sätt att testa engagemanget att uppnå fred än säkerställandet att kvinnor är i hjärtat av dess strävan, säger UN Womens exekutiva direktör Sima Bahous. 

Varken Jemen eller Palestina togs upp något nämnvärt under debatten. Mycket av debattens fokus lades däremot på situationen i Afghanistan, som lades fram som ett extremt exempel på ett fall där kvinnors rättigheter tagit ett stort steg tillbaka i utvecklingen och flickors tillgång till utbildning och rätten att lämna sina hem har påverkats avsevärt. Vidare nämndes även situationen i Iran, mordet på Mahsa Amini/Jina Amini och det feministiska upproret.