Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Finlands nationella handlingsplan för FN:s resolution 1325 publicerades den 19 september i Helsingfors.

Finlands nationella handlingsplan för FN:s resolution 1325 publicerades den 19 september i Helsingfors. Finlands utrikesminister Alexander Stubb säger att Finland med hjälp av den nya handlingsplanen kan arbeta på ett mer konkret sätt för att nå resolutionens mål, det vill säga att förstärka kvinnors roll och beslutande rätt i, under och efter konflikt.

Som första steg för att nå målet kommer Finland erbjuda en grupp på 10 experter, varav sex är kvinnor, till EU:s övervakningsmission  i Georgien. Missionens uppgift är att övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna.


Stubb konstaterade slutligen att arbetet med att verkställa resolutionen kommer att fortsätta både nationellt och internationellt.

Källa: http://www.vn.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=239277
Läs Finlands handlingsplan här