Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I Sverige handlar agendan för kvinnor, fred och säkerhet om kvinnors rätt till säkerhet, att vara fria från våld i hemmet, våld mot kvinnor och diskriminering av marginaliserade grupper, säger Ann Stödberg. Närhetsprincipen har frångåtts i Sverige och andra stater som tillämpar säkerhetsrådsresolutionen på endast länder som är engagerade eller påverkade av väpnad konflikt.

Den här tanken lyftes när Seniora Rådet möttes för andra gången. Medlemmarna Majbritt Theorin, Ingela Mårtensson, Eva Zetterberg, Birgitta Holst Alani, Anita Klum, Ann Svensén och Maria Luisa Bartolomei breddar och fördjupar genom sin expertis om nationell och internationell verksamhet föreningens perspektiv. Spetskompetensen hos de seniora experterna ska befrukta föreningens omvärldsanalys genom deras spaningar.

I t.ex. Latinamerika och i post-konfliktländer saknas efterlevnad av lagar som skyddar alla typer av rättigheter. Hur kan de implementeras när demokrati är svag, institutioner är svaga och rättsstaten saknar legitimitet? En intersektionell analys behöver göras utifrån varje kontext, från gräsrötter till beslutsfattarnivå, för att kunna identifiera vilka mekanismer som behövs. Det säger Maria Luisa Bartolomei och får medhåll av Anita Klum och Ingela Mårtensson som tillägger att Agenda 2030:s holistiska struktur skulle tjäna agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Seniora Rådets möte kommer under sommaren att publiceras digitalt för att öka uppmärksamheten på den livsviktiga verksamheten för kvinnor, fred och säkerhet – livsviktig för dem vars demokratiska utrymme krymper och som hotas av våld och förtryck.