FINNS DET EN NÄRHETSPRINCIP INOM KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET?

SoME Gavobevis 2023

27 maj 2020

I Sverige handlar agendan för kvinnor, fred och säkerhet om kvinnors rätt till säkerhet, att vara fria från våld i hemmet, våld mot kvinnor och diskriminering av marginaliserade grupper, säger Ann Stödberg. Närhetsprincipen har frångåtts i Sverige och andra stater som tillämpar säkerhetsrådsresolutionen på endast länder som är engagerade eller påverkade av väpnad konflikt.

Den här tanken lyftes när Seniora Rådet möttes för andra gången. Medlemmarna Majbritt Theorin, Ingela Mårtensson, Eva Zetterberg, Birgitta Holst Alani, Anita Klum, Ann Svensén och Maria Luisa Bartolomei breddar och fördjupar genom sin expertis om nationell och internationell verksamhet föreningens perspektiv. Spetskompetensen hos de seniora experterna ska befrukta föreningens omvärldsanalys genom deras spaningar.

I t.ex. Latinamerika och i post-konfliktländer saknas efterlevnad av lagar som skyddar alla typer av rättigheter. Hur kan de implementeras när demokrati är svag, institutioner är svaga och rättsstaten saknar legitimitet? En intersektionell analys behöver göras utifrån varje kontext, från gräsrötter till beslutsfattarnivå, för att kunna identifiera vilka mekanismer som behövs. Det säger Maria Luisa Bartolomei och får medhåll av Anita Klum och Ingela Mårtensson som tillägger att Agenda 2030:s holistiska struktur skulle tjäna agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Seniora Rådets möte kommer under sommaren att publiceras digitalt för att öka uppmärksamheten på den livsviktiga verksamheten för kvinnor, fred och säkerhet – livsviktig för dem vars demokratiska utrymme krymper och som hotas av våld och förtryck.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...