Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Förra veckan skapade bl.a. Diabella fredsinfluencers och andra unga från #ungafredsbyggare en viktig dag om dialog och fredsbyggande i just Sverige. Det är betydelsefullt att tala om tillit, trygghet och inkludering inom ramen för fred för att kunna skapa en hållbar och positiv fred. Att unga inkluderas bidrar med perspektiv och erfarenheter som är nödvändiga när vi arbetar med fred och säkerhetsfrågor och måste vara en del av samtalet för att de är en del av samhället. De förde en dialog om dessa frågor med varandra och även med justitieminister Morgan Johansson samt Botkyrka kommunpolis Martin Lazar. Vi behöver överbrygga de samhällsbarriärer det finns för unga att samtala med beslutsfattare och denna dag bidrog med just det. Samtal mellan individer! 

Dagen arrangerades av Operation 1325, Life and peace instituteFryshuset och filmades av Septemberfilm.

Inom kort kommer ni få se en fantastisk film med tankeväckande och inspirerande samtal