Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Varje dag världen över får kvinnliga aktivister erfara någon form av diskriminering, hot, våld eller traka

Varje dag världen över får kvinnliga aktivister erfara någon form av diskriminering, hot, våld eller trakassarier. Varför? För att de är kvinnor. Varje dag världen över, trots det motstånd de möter, fortsätter dessa kvinnor att stå upp för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Varför? För att de är världens modigaste kvinnor! Den 29 november är det femdefenders day – dagen då vi hyllar alla unga kvinnorättsförsvarare.

Varje år hyllar Kvinna till Kvinna några av alla de flickor och kvinnor som försvarar och kämpar för sina medsystrars rättigheter. I årets Femdefenders-kampanj ges särskild uppmärksamhet till unga kvinnorättsförsvarare. På många platser världen över förväntas nämligen unga kvinnor leva upp till socialt strukterade könsroller, så som att vara duktiga hemmafruar och goda mödrar. Många har inte rätt till utbildning och de får inte bestämma över sin egen kropp.

Genom Kvinna till Kvinnas utbildning Young Women´s Peace Academy får femdefenders världen över chansen att mötas, utbyta erfarenhet och strategier, inspirera varandra och skapa ett nätvärk för att öka kvinnors rättigheter. De kommer från Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien och Sverige. De kämpar emot stereotypiska könsroller och samhällets förväntningar. Deras mål är att skapa en fredlig och jämställd värld där alla, oavsett kön, har rätten till att ta beslut om sin egen framtid. Tillsammans kan femdefenders förändra världen.

Läs mer hos Kvinna till Kvinna