Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I början av månaden bjöd Hannah Neumann, medlem i Europaparlamentet in flera kvinnoorganisationer till ett rundabordssamtal för att dela med erfarenhet och kunskap kring hur EU: tredje handlingsplan för jämställdhetsarbete kan bedriva jämställdhets – och säkerhetsperspektivet på ett mer effektivt sätt.

Annika Schabbauer från Operation 1325 deltog i samtalet. Hon lyfte de områden i handlingsplanen som behöver stärkas. Bland annat lyfte hon vikten av att inkludera civilsamhällets expertis i planering och genomförande av handlingsplanen. Särskilt viktigt är att inkludera kvinnor i beslutfattande och ledarskapspositioner. Flertals organisationer talade också om behovet av att skydda och stödja kvinnorätts – och Hbtqi organisationer och att jämställdhetsperspektivet måste integreras i alla delar av EU:s externa arbete. Samtidigt ska jämställdhetsarbetet utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv.

Stort tack till Hannah Neumann, MEP och alla deltagare för en givande och insiktsfull diskussion om EU:s globala handlingsplan för jämställdhetsarbete. Detta samtal visar vikten av att fortsätta stödja arbetet med att stärka kvinnors rättigheter på en internationell nivå och att ta till vara civilsamhällets expertis och kunskap i olika sakfrågor.

EU:s tredje handlingsplan för jämställdhetsarbete är skriven på engelska och länken till hela handlingsplanen hittar ni här.             

Skriven av Ly Pham, praktikant på Operation 1325 under vårterminen 2021.