Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Igår höll Operation 1325 sitt gemensamma evenemang om Kvinnor, Fred och Säkerhet tillsammans med Kanadas ambassad. Det är andra gången som detta gemensamma initiativ sker.

Under evenemanget hade fick vi intresseväckande presentationer av framstående talare, som sedan följdes av diskussion med de som kommit för att lyssna.


Ambassadören Heather Grant inledde med att beskriva Elsie-initiativet från Kanada. Därefter talade kabinettssekreterare Annika Söder om Sveriges roll i Kvinnor, Fred och Säkerhetsarbetet internationellt.

Det följdes upp av Operation 1325:s kanslichef som presenterade och diskuterade resultatet från den internationella GNWP-studien som Operation 1325 varit delaktiga i att producera.  Även innebörden för det framtida arbetet för hållbar fred, kvinnors meningsfulla deltagande och demokrati togs upp.

Sedan talade Jo-Ann Rodrigues  Women, Peace and Security Network – Canada (WPSN – Canada), om det kanadensiska civilsamhällets perspektiv.

Sammanfattningsvis talade Robert Egnell om sin egen forskning, och kopplingen till organisatoriska förändringsprocesser, som ofta tar tid. Evenemanget öppnades sedan upp för frågor, där publiken kunde få svar eller kommentera på det som hade sagts.


Vi tackar Kanadas ambassad, alla talare och alla som var med i publiken.