Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Pressmeddelande:

Pressmeddelande:

Europeiska Säkerhetsstrategin som uppdateras i december 2008 måste innehålla referenser till FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Det kräver paraplyorganisationen Operation 1325 som i dagarna skrivit brev till Javier Solana, hög representant för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och till alla utrikesministrar och regeringschefer inom EU.

Den Europeiska Säkerhetsstrategin från 2003 ska revideras i december i år. I den nuvarande strategin finns det inga referenser till FN:s resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet som antogs år 2000 av Säkerhetsrådet. Den Europeiska Säkerhetsstrategin saknar helt genusperspektiv, vilket paraplyorganisationen Operation 1325 ställer sig mycket kritiskt till.

– Det finns tydliga länkar mellan fred, säkerhet och kvinnors inflytande och då resolution 1325 är bindande för alla medlemsstater i FN är det både förvånande och ledsamt att detta perspektiv inte finns med i ett så viktigt dokument som den Europeiska Säkerhetsstrategin, säger Birgitta Ahlqvist, ordförande i Operation 1325.

Totalt har 55 brev skickats med uppmaning att arbeta för resolution 1325 i den nya säkerhetsstrategin och lyfta fram ett fredsbyggande Europa för både kvinnor och män.


Kontaktperson: Birgitta Ahlqvist, Ordförande Operation 1325. Telefon: 070-5557932

Pressmeddelandet som pdf
Brev till Javier Solana
Brev till the Council of the European Union