Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Framstående journalister i Kenya lanserade i början av året kampanjen ”Läk nationen” på Sveriges ambassad i Nairobi.

Framstående journalister i Kenya lanserade i början av året kampanjen ”Läk nationen” på Sveriges ambassad i Nairobi. De initiativtagande kvinnorna vill uppmärksamma lokala samarbeten för hållbar fred. Tanken är att lyfta fram individer som framgångsrikt och dagligen kämpar för en fredlig samvaro mellan människor.

 

”Människor arbetar tillsammans oberoende av sin stam- eller partitillhörighet för att finna långvarig fred. Det finns många goda exempel som vi planerar att uppmärksamma”, berättar Mildred Ngesa från tidningen the Nation.

 

Vid lanseringen av kampanjen uppmanades parlamentariker och ledare, specifikt kvinnor, att träda fram och kräva fred. För att komma till bukt med kvinnors och barns utsatthet i en konfliktsituation betonades vikten av att göra gemensamma ansträngningar över partigränser.

 

Journalistik med fredliga förtecken

Civilsamhällets centrala roll i fredsarbetet var en fråga som också behandlades. Talarna menade att framförallt kvinnogräsrotsorganisationer borde få en mer framträdande roll i media, för att kunna agera som en förnuftets röst i en tid av våld.

 

Att utbilda journalister i fredsjournalistik var ett stort behov som lyftes fram. Där är vaksamhet mot en viss typ av språk en viktig komponent: ”Vi skulle vilja stå upp för fred i vårt land och som professionellt verksamma inom media borde vi vara vaksamma på språkbruk, bilder och berättarröster”, menar Catherine Gicheru som arbetar på Nairobi Star.

 

Kampanjen kommer att fortsätta och initiativtagarna hoppas kunna involvera fler i arbetet för fred. Vid lanseringen på Sveriges ambassad närvarande den svenska och norska ambassadören samt en medarbetare från Sida.

 

Källa: www.allafrica.com/stories/20801040802.html