Ett upprop för fred

SoME Gavobevis 2023

29 januari 2008

Framstående journalister i Kenya lanserade i början av året kampanjen ”Läk nationen” på Sveriges ambassad i Nairobi. De initiativtagande kvinnorna vill uppmärksamma lokala samarbeten för hållbar fred. Tanken är att lyfta fram individer som framgångsrikt och dagligen kämpar för en fredlig samvaro mellan människor.

”Människor arbetar tillsammans oberoende av sin stam- eller partitillhörighet för att finna långvarig fred. Det finns många goda exempel som vi planerar att uppmärksamma”, berättar Mildred Ngesa från tidningen the Nation.

Vid lanseringen av kampanjen uppmanades parlamentariker och ledare, specifikt kvinnor, att träda fram och kräva fred. För att komma till bukt med kvinnors och barns utsatthet i en konfliktsituation betonades vikten av att göra gemensamma ansträngningar över partigränser.

Journalistik med fredliga förtecken

Civilsamhällets centrala roll i fredsarbetet var en fråga som också behandlades. Talarna menade att framförallt kvinnogräsrotsorganisationer borde få en mer framträdande roll i media, för att kunna agera som en förnuftets röst i en tid av våld.

Att utbilda journalister i fredsjournalistik var ett stort behov som lyftes fram. Där är vaksamhet mot en viss typ av språk en viktig komponent: ”Vi skulle vilja stå upp för fred i vårt land och som professionellt verksamma inom media borde vi vara vaksamma på språkbruk, bilder och berättarröster”, menar Catherine Gicheru som arbetar på Nairobi Star.

Kampanjen kommer att fortsätta och initiativtagarna hoppas kunna involvera fler i arbetet för fred. Vid lanseringen på Sveriges ambassad närvarande den svenska och norska ambassadören samt en medarbetare från Sida.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...