Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag publicerades vår

Idag publicerades vår artikel om arbetet med att ta fram regeringens nya handlingsplan för 1325. Vi deltar i regeringens referensgrupp för en ny nationell handlingsplan för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Tillsammans med andra organisationer, tjänstemän och folkvalda diskuteras innehåll och prioriteringar. Tre representanter från Operation 1325, betonar nu vikten av både ett inkluderande fredsarbete och folkbildning.

Processen med den nya handlingsplanen har pågått under en tid nu. Kvinna till Kvinna har skrivit en rapport om 1325-arbetet med partnerorganisationer i fem länder. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) har sammanställt en rapport med svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer och erfarenheter. Några av våra gemensamma ståndpunkter i arbetet med att ta fram en svensk handlingsplan för resolution 1325 är att 1) det behövs mer och tillräckliga finansiella resurser för att genomföra en ny svensk handlingsplan för resolution 1325 2) Sverige i sina internationella relationer måste kräva att kvinnor i partnerländer har makt, plats och röst i alla freds- och säkerhetsbeslut och 3) Sverige måste samverka med icke-statliga organisationer och organisationer som verkar i civilsamhället både nationellt och internationellt.

Operation 1325 lyfter fram kvinnor som medlar och bidrar till konflikttransformering. Karin Aggestams uppmaning att forska mer om fredsförhandling och kvinnor som medlare, både på officiell nivå och mellan grupper i civilsamhället, är något vi vill understryka. Det bör satsas mer mänskliga och finansiella resurser på fredsforskning och fredsarbete än på den väpnade säkerhetsparadigmen. I år driver Operation 1325 Medlingslabbet som inbjuder kvinnor med internationell medlingserfarenhet att sprida och fördjupa sin kunskap och verka för med medlingsaktivitet. Vi har även framfört krav på fler kvinnor på tunga FN poster och naturligtvis gärna en kvinna som FN:s nästa generalsekreterare. Kvinnors politiska deltagande behöver försvaras då kvinnorättsaktivister och kvinnliga politiker än idag förföljs och hotas. Därför vore en kvinna som generalsekreterare en värdefull symbol och ett erkännande av att världens viktigaste post kan innehas av en kvinna.

Eva Zetterberg, ordförande på Operation 1325
Anita Klum, vice ordförande på Operation 1325
Annika Schabbauer, kanslichef på Operation 1325

Läs hela artikeln här!