We use cookies for this site. Read more about ourpolicy

Get

Active

Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnorganisationer runt om i världen för att FN:s s

Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.


Operation 1325 grundades 2003 av en rad svenska freds- och kvinnorganisationer och fungerar idag som en paraplyorganisation för att driva påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter. Vi arbetar också för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete; diplomatiska relationer, utvecklingssamarbete, och militära och civila insatser.


Sedan vi startade har Operation 1325 genomfört kapacitetsbyggande projekt med partnerorganisationer i Balkan, Centralafrika, Mellanöstern och Nordafrika.