Power to Women in Peace Processes

Women's Organisations Cooperating in Realising Resolution 1325

lila-cirkel-800-800.png

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening

Kvinnliga läkares förening (KLF) har sina rötter i Kvinnliga Läkares Kommitté, bildad 1916 av Karolina Widerström Sveriges första kvinnliga läkare. 1976 blev KLF en intresse- och delförening inom Läkarförbundet och har idag ca 1400 medlemmar huvudsakligen kvinnliga läkare/läkarstuderande. Vi jobbar för: Jämställda arbetsvillkor för kvinnliga läkare och jämställd tillgång till hälsa och vård.