We use cookies for this site. Read more about ourpolicy

Get

Active

Vid Medlingslabbets konferens i slutet av år 2016 möttes kvinnor från Colombia, Turkiet  Palestina, Irak, Yemen och Libyen för att utbyta erfarenheter och träna sig i medling och förhandlingsteknik. Erfarenheterna och lärdomarna från konferensen finns nu i vår brochyr ”Mediation Lab – Women Peacemakers as Mediatiors”.

Bland annat har kvinnorna från Palestina diskuterat den politiska konflikten inom landet,  deltagarna från Colombia har förberett sig på medling i postkonfliktfas och i Yemens fall diskuterades konfliktorsaker och konfliktlösning med representanter från båda sidorna av konflikten. Att kvinnor möter en dubbel diskriminering genom att inte släppas in i förhandlingsrummen och stämplas som förädare då de försöker föra dialog med den egna gruppens konfliktpart gör att de behöver utstå en dubbel diskriminering. Fler utmaningar som kvinnor som kämpar för fred i sina länder går att läsa i brochyren.

Huvudtalare vid konferensen i slutet av 2016 var den svenska diplomaten Birgitta Holst-Alani, delaktig i Nordiska kvinnors medlingsnätverk, som drivs av Folke bernadotteakademin (https://fba.se/sa-arbetar-vi/konfliktforebyggande/). Hon berättade om sin roll i Syrien-förhandlingarna och kvinnors delaktighet. För träningen stod Judith van den Boogert från Clingendael Institutet (https://www.clingendael.nl/).

Deltagarna har även arrangerat egna uppföljningskonferenser, där de har tränat sig vidare i medlingstekniker och diskuterat strategier för ett ökat inflytande av kvinnor och inkluderande av genusperspektiv i de konflikter de befinner sig i.

Läs mer i skriften  ”Mediation Lab – Women Peacemakers as Mediatiors”. Skriften finns på engelska, spanska, arabiska och turkiska.