We use cookies for this site. Read more about ourpolicy

Get

Active

Vid samtalet i FN:s säkerhetsråd om Jemen i maj månad lyfte många medlemsländer behovet av kvinnors deltagande i politiska och beslutsfattande processer.  

Hans Grundberg, FN:s särskilda sändebud till Jemen, berättade under mötet om konsultationer han haft med jemenitiska kvinnor där de begärt att bli inkluderade i kommande fredssamtal. Grundberg berättade även att fredsinsatser som medborgare, ungdomsgrupper och kvinnor utfört för att stoppa kriget och förbättra situationen för civila över hela landet har lagt grunden för den pågående vapenvilan.  

Flera länder meddelande att de vill se en ökning av jemenitiska kvinnors deltagande. Irland sa att de förväntar sig att minst 30 % kvinnor finns representerade i framtida fredssamtal. Irland pekade också på att inga kvinnor ingår i Jemens nya presidentråd. Även Frankrike uttryckte sitt stöd för kvinnors politiska deltagande och Ghana sa att jemenitiska kvinnor, som har drabbats oproportionerligt hårt av kriget, har en viktig roll att spela i lösningen av konflikten.  

Att bästa förutsättningar för en hållbar fred skapas genom en inkluderande process där kvinnor, ungdomar och de konfliktdrabbade är meningsfullt representerade lyftes fram av Norge. Albanien och Mexiko instämde i Norges uttalande och sa att kvinnors politiska deltagande är av yttersta vikt och insisterade på kvinnors meningsfulla deltagande i Jemens fredsprocess.