We use cookies for this site. Read more about ourpolicy

Get

Active

Projektet Diabella hade lägerhelg den 11e-12e januari. 

Projektet Diabella hade lägerhelg den 11e-12e januari. 

Lördagen gick vi genom mänskliga rättigheter, FN:s säkerhetsresolutioner 1325 (Kvinnor, Fred & Säkerhet) och 2250 (Unga, Fred & Säkerhet). På eftermiddagen pratade vi om normer, makt och härskartekniker.

Söndagen pratade vi om historisk och nutida svensk säkerhetspolitik, konfliktanalys och konflikthantering. 

Under alla pass hade vi även övningar i storgrupp och i smågrupper. 

Det var en helg fylld av mycket skratt, lärdom, samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med varandra.