We use cookies for this site. Read more about ourpolicy

Get

Active

I rådande tider är det lika viktigt, om inte viktigare att fortsätta arbetet med konfliktförebyggande och demokratistärkande insatser. 

I rådande tider är det lika viktigt, om inte viktigare att fortsätta arbetet med konfliktförebyggande och demokratistärkande insatser. 

Därför fortsätter Diabella fredsinfluencers med att planera sina fredsinsatser på alternativa sätt för att nå ut till andra unga i sina lokalsamhällen. Håll utkik efter deras intressanta fredsinsatser!