Power to Women in Peace Processes

Women's Organisations Cooperating in Realising Resolution 1325

Operation 1325 om empowerment på svenska

Efter mycket dividerande, vridande och vändande har vi nu kommit fram till att ordet styrkt är ordet vi så länge sökt på svenska för det geniala engelska begreppet empowered (från empowerment) - ett centralt begrepp i genusdebatter och i demokrati- och utvecklingssammanhang.
I en översättningssituation var vi inne på ordet stärkt, men fick av en översättare alternativet styrkt. Det kändes först som snudd på korrfel. Men så synade vi detta ord som legat och ruvat lite i det fördolda. Och bestämde oss för att återlansera det.
I de sammanhang vi rör oss i är det nu självklart styrkt som gäller och inte stärkt. Dessa ord har två olika betydelser. I ordet stärkt blir individen eller gruppen ifråga stärkt av något som tilldelas dem utifrån och är på så vis mer av en passiv mottagare. Styrkt kan vi hitta i exempelvis religiösa och juridiska sammanhang där det mer handlar om en redan befintlig övertygelse eller rentav kraft som individen hittar inom sig, en kraft som exempelvis en lag eller ett dokument bekräftar och ger tyngd.
Så, resolution 1325 styrker kvinnor världen över!

Eleonor Bredlöv
Helena Sundman