We use cookies for this site. Read more about ourpolicy

Get

Active

Kvinnor för fred

Kvinnor för Fred, som bildades 1978, är en förening som arbetar för fred på kvinnors villkor.


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisation som har funnits i sin nuvarande form sedan 1959 och är ett forum för kristna kvinnor i Sverige.


Riksförbundet Internationella Föreningen FEM-Inclusion

RIFFI bildades 1974 och är idag en paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet.RIFFI engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt.


Svenska kvinnors Vänsterförbund

Svenska kvinnors Vänsterförbund (SKV) är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund.