Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

En del av Operation 1325s verksamhet är att stärka kvinnors röster i fredssammanhang. Vilket vi har gjort tillsammans med partnerorganisation i bl.a. Jemen, Palestina och Turkiet. En viktig del av det har varit praktisk träning för unga kvinnor, i att producera innehåll och använda sociala medier. Eftersom, sociala medier är oerhört kraftfulla verktyg för att nå ut med ett budskap både till de redan frälsta och till de som hör budskapet för första gången. Med små medel kan en stor publik nås. I dagens snabba och uppkopplade värld, med ett överflöd av information, är det nödvändigt att behärska sociala media. Syns du inte, så finns du inte.

Det kommer dock med konsekvenser. Precis som i riktiga livet, förekommer våld och hot online. Kvinnor löper dubbelt så stor risk att utsättas för digitalt våld.

Plan international gjorde nyligen en undersökning som presenteras i rapporten ”Free to be online? – Girls’ and young women’s experiences of online harassment” som spände över 31 länder där fler än 14,000 flickor och unga kvinnor tillfrågades om sina erfarenheter online. Det visade sig att flickor så unga som åtta år hade utsatta för trakasserier och majoriteten av de tillfrågade flickorna och unga kvinnorna blir utsatta för trakasserier första gången när de är mellan 14 och 16 år.

Trakasserier kan var allt från hot om våld, inklusive sexuellt våld till mobbing och nedvärderade språk till delning av pornografiska bilder. Vilket leder till att många flickor och unga kvinnor antingen reducerar eller helt slutar använda sociala medieplattformar. Enligt studien hade drygt 30% av flickorna som ofta blev utsatta för trakasserier antingen dragit ner på sin användning av sociala medier eller helt enkelt slutat använda de.

International IDEA delar en liknande slutsats från National Democratic Institute’s (NDI) #NotTheCost kampanj som visar på att kvinnor som kandiderar till politiska poster eller som är politiska aktivister överger sina egna hemsidor eller lämnar social medieplattformarna pga rädsla för trakasserier och våld. Då digitalisering öppnat upp för nya sätt att utöva våld mot politiskt aktiva kvinnor. En del av kvinnorna lämnar politiken helt.

Kvinnor i våra partnerorganisationer vittnar om ett hårt klimat och hur de tänker både en och två gånger innan de publicerar något i sina sociala media kanaler för att inte dra till sig onödig uppmärksamhet inklusive hot och våld. Dvs kvinnor som ofta redan är åsidosatta, i de länder där Operation 1325 stöttar aktiviteter, riskerar ännu större backlash när de sprider sitt viktiga budskap om vikten av kvinnors rättigheter och att deras röst räknas lika mycket som någon annans.

Slutsatsen är klar, digitalt våld tystar kvinnors röster och rånar de på möjligheterna som digitalisering ger.

Det är oacceptabelt att kvinnor straffas för sitt engagemang med risken att de drar sig undan och inte nyttjar det många möjligheterna som sociala media ger. Inte bara för att kunna göra sin röst hörd utan även för att möta liksinnande och bli stärkt i sin övertygelse, få peppning och möta nya vänner världen över.

För att förhindra att flickor och kvinnor inte hamnar efter utvecklingen som snabbt går framåt är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder, mot digitalt våld.

Vi som organisation kan hjälpa till genom att skapa nätverk där flickor och kvinnor kan dela sina upplevelser och stötta varandra. Detta ska inte ses som en normalisering av våldet eller att det är offrens ansvar att det inte ska hända. Ansvaret ligger alltid på förövaren och ansvarat att tillgodose offrens rättigheter och skapa säkra digitala miljöer ligger på sociala medieföretagen som tillhandahåller tjänsten och hos politikerna som skapar policys och stiftar lagar gällande digitalt användande. Samt de som har som uppgift att upprätthålla dessa lagar.

Du som individ kan också hjälpa till, genom att vara en allierad. Både genom att säga ifrån publikt när du bevittnar digitala påhopp t.ex. i kommentarer under inlägg. Du kan också vara en allierad genom att prata om det och lyfta frågan. Mer information finner du t.ex. här: