Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

26/04/2016

”Den svenska regeringen borde uttala att nästa generalsekreterare bör vara en kvinna”, Eva Zetterberg från en debattartikel i Aftonbladet, 1996.

Redan under 1996 lyfts vikten av att ha en kvinna som nästa generalsekreterare. I en debattartikel från Aftonbladet, 1996, debatterar Eva Zetterberg, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, om hur Sverige borde förhålla sig i frågan om nästa generalsekreterarpost (1996).

– I hela FN-systemet besätts endast 28,2 procent av tjänsterna av kvinnor. Bland de högre tjänster som kallas ”senior management” utgör kvinnorna 11,3 procent. Bara 4 av de 27 högsta cheferna är kvinnor. Och aldrig någonsin har en kvinna varit generalsekreterare. Finns det någon kompetent kvinna brukar den vanliga följdfrågan. Svaret är att världen vimlar av kompetenta kvinnor, skriver Eva Zetterberg, 1996.

Idag består Senior Management Group av 13 kvinnor och 28 män, vilket utgör kvinnorna 31,7 procent. Det är en positiv ökning från 1996 men det återstår fortfarande mycket arbete kvar.

Eva Zetterberg är idag ordförande på Operation 1325 och genom sin artikel från 1996-talet påvisar hon hur viktig frågan var redan då och som fortfarande är lika viktig idag. I artikeln lyfter hon upp en rad olika kvinnor som var kvalificerade för nästa generalsekreterare post under 1996.

I år ska FNs medlemsstater enas om en ny generalsekreterare som tar över 2017 efter Ban Ki-moon. Hittills har vi haft åtta manliga generalsekreterare och det är en hög tid att den nionde blir en kvinna. Inför detta har Equality Now lanserat ett upprop för en kvinna på chefsposten och tagit fram en lista över kvalificerade kandidater. Utan kvinnor i beslutsfattande kommer jämställdhet, utveckling och global fred aldrig uppnås.

Ta tillfället i akt och skriv under uppropet för en kvinna som FN-chef här!

(För att läsa hela artikeln se bifogad fil)

Stöd andra kampanjer här:

Campaign to elect a woman UN SG och på Facebook här
Internationell kampanj GQUAL. För att skriva under klicka här
Join
 ELLEFEMINISM

Följ diskussionen på Twitter: #moreWomen #changethepicture #TimeforaWomenSG #UNSG

Nileem Razaq,
praktikant