De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

SoME Gavobevis 2023

8 maj 2024

De senaste månaderna har det skrivits spaltmeter om de hastiga och tvära ändringarna inom svensk biståndspolitik och dess befarade konsekvenser. Många små men också stora politiska beslut visar en tydlig ny politisk riktning, och helheten som det pekar mot är skrämmande för oss som ser civilsamhället som en viktig beståndsdel i en levande demokrati.  

Vi som följer detta förfasas och blir arga. Ilska som föder engagemang och aktivitet, det debatteras och diskuteras med andra berörda och relevanta politiker. De brutala reformerna är på allas läppar. Eller det kan man tro om man, som jag, jobbar inom civilsamhället, umgås med andra samhällsengagerade och dagligen översköljs av nyhetsbevakningar och artiklar på temat.  

Men tyvärr har merparten av dessa spaltmetrar publicerats i branschpress, och realisationen om den framtid som vi befarar till följd av dessa beslut, har ännu inte nått ut till den breda massan. En bred massa som tydligt har markerat att bistånd är viktigt. SIDAs årlig attitydundersökning om biståndet visar att 74% tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. 

Trots det, är det förståeligt att inte alla står på barrikaderna – än. När bara en pusselbit här och där syns så är det svårt att skönja hela bilden. Och politiska diskussioner kan vara ganska tråkiga och högtflygande så låt oss konkretisera, vad de beslut som tas i namnet av effektivitet och transparens leder till:  

Beslutet att ta bort informations- och kommunikationsbidraget gjorde att mängder av personal förlorade jobbet och att möjligheten att nå ut med information och kunskap om civilsamhällets verksamhet i Sverige och världen blev mycket svårare – det är inte transparent.  

Beslutet att reducera biståndsbudgetar gör att åtskillig tid och energi läggs ned på att planera om verksamhet och med omtanke informera partners om uppsagda samarbeten och personal om varsel – det är inte effektivt. 

Beslutet att bryta pågående kontrakt för att börja om från början, gör att åtskillig tid och energi läggs ned på att försöka förstå konsekvenser och informera partners med den knapphändiga informationen vi har – det är varken effektivt eller transparent.  

Det leder till att långsiktiga relationer som byggts över många år bryts upp och att långsiktiga projekt med mål om fred, frihet och demokrati riskeras att avslutas – som om frihet skapas över en natt – det är inte effektivt bistånd.  

Det leder också till att civilsamhället istället för att fokusera på sin kärnverksamhet får vartefter information släpps, planera om och reducera verksamhet och resurser – det är verkligen inte effektivt bistånd. 

Beslutet att först frysa biståndet och sedan reducera fokus och budget för Palestina gör att åtskillig tid läggs på att informera partners och på att försöka planera om pågående projekt – under en pågående konflikt. Det gör att färre unga kvinnor för möjlighet att lära sig om sina rättigheter, det gör att färre kvinnor ifrågasätter bristen på jämställdhet och ställer det politiska styret till svars. Det gör att färre kvinnor gör politisk karriär och inkluderas i fredsprocesser och det gör att det viktiga demokrati- och fredsarbete som görs, och som nu är viktigare än någonsin spolieras – det är inte effektivt bistånd. 

Och en än mer skrämmande konsekvens är att ungdomar som vuxit upp i en ockuperad stat, vars föräldrar vuxit upp i en ockuperad stat, riskerar att tappa hoppet om att engagera sig för en ljus framtid och istället vänder sig till mörkret. Och det är en långt värre konsekvens för befolkning och samhället som kommer ge efterklang under lång tid framöver – det är inte effektivt bistånd.  

I en global värld där demokrati och jämställdhet är på tillbakagång, inspireras världsledare av varandra. Och om de som varit i topp i klassen, som Sverige när det gäller demokrati och jämställdhet, drar sig tillbaka och lämnar walk over, så kan andra följa efter. När förtryckande stater utövar våld mot sin befolkning utan konsekvenser så lämnar det planen öppen för andra att göra samma sak.  

Det är dags att säga ifrån – stötta civilsamhället för en levande demokrati.  

Anette Uddqvist, kanslichef

Du kanske också gillar...

Längtan efter fred och rättvisa

Längtan efter fred och rättvisa

Publicerad: 15/05/2017 När de som står oss nära drabbas av orättvisor eller hotas gör det ont. Det tvingar till handling och motstånd. Idag ska FN:s Säkerhetsråd hålla en öppen debatt om sexuellt våld i konflikt med fokus på sexuellt våld som terrorism, som...

Ett inspirerande möte i Amman

Ett inspirerande möte i Amman

09/06/2015 Förra veckan samlades delar av vårt MENA-nätverk, som de senaste åren träffats regelbundet, i Amman i Jordanien för att producera ett metodmaterial i syfte att öka interaktionen mellan media och kvinno- och fredsorganisationer i regionen. Framgångsrika...

Vår agenda 2015

Vår agenda 2015

17/02/2015 Hej och välkommen till 2015 med Operation 1325. Det här året är historiskt på flera plan. I Sverige är vi entusiastiska över starkt uttalat stöd för vårt arbete genom regeringens feministiska utrikespolitik. Det lyfts fram att Sverige än tydligare än idag...

Sverige: ett världsledande land inom jämställdhet?

Sverige: ett världsledande land inom jämställdhet?

Sveriges handlingsplan för genomförandet av resolution 1325 har allvarliga tillkortakommanden. Återrapportering kring 1325-arbetet innefattar fortfarande inte det svenska diplomatiska arbetet och i fredsbevarande insatser lyser kvinnor med sin frånvaro på...

Från formulering till förändring

Från formulering till förändring

02/10/2013 Vad krävs för att leva ett friskt, tryggt och värdigt liv? Är det arbete och ekonomi som är grundläggande? Eller att vi har goda sociala relationer och mat på bordet? Den här frågan har tre års universitetsstudier i global hälsa försökt förklara och...