Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Styrelsetrainee programmet bygger ett nätverk med erfarna medlemmar ur den svenska freds- och kvinnorörelsen

Styrelsetrainee programmet bygger ett nätverk med erfarna medlemmar ur den svenska freds- och kvinnorörelsen

Det är en möjlighet att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet—att delta i Operation 1325:s verksamhet, att sprida information om resolution 1325 och bedriva opinionsbildning.

Det är styrelsen, med sina representanter från de fem medlemsorganisationerna, som leder Operation 1325:s verksamhet. En styrelsetrainee är varmt välkommen att samarbeta med styrelsemedlemmar och kansli samt att delta i aktiviteter. Kreativitet uppmuntras. Utefter intresse finns möjligheten att ordna informationsträffar, stå vid bokbord, informera studenter och skolelever, med mera. När egna initiativ tas erbjuds stöd och råd från styrelsens mer rutinerade medlemmar—ett mentorskap som ger traineen utrymme att lära och växa in i en ledarroll.

Att lotsas in i styrelsearbete kan öppna nya dörrar. Det finns vägar till ett engagemang inom våra medlemsorganisationer, engagemang inom andra rörelser eller som nätaktivist. Där finns inga begränsningar.

 

Under våren träffas gruppen fyra gånger och varje träff har ett tema: engagemang, strategier, ledarskap, framtiden. Under hösten ges stöd till egna aktiviteter.

Skicka din ansökan till annika.schabbauer@operation1325.se senast den 31 december 2017.