Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag var det startskottet för jämställdhetsdagarna i Malmö och kvinnorörelsen presenterade sin granskning av hur Sverige genomför sitt arbete för kvinnors rättigheter och

Idag var det startskottet för jämställdhetsdagarna i Malmö och kvinnorörelsen presenterade sin granskning av hur Sverige genomför sitt arbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet, samt vilka åtgärder som behöver vidtas i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden. 

Internationellt är Sverige känt som ett framstegsland vad gäller jämställdhet. Men till vilken grad har vi levt upp till vårt rykte som världsledande inom jämställdhet? Konventionen syftar till att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och uppnå kvinnors fulla mänskliga fri- och rättigheter på lika villkor som män. Regeringen har ansvarat sig för att arbeta inom alla områden för att kvinnors rättigheter ska bli verklighet genom Kvinnokonventionen. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort i genomförandet av konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Den senaste rapporten från regeringen har granskats av Kvinnorörelsen och tidigare idag presenterades skuggrapporten, som ger en översikt över hur Sverige brister i jämställdhetsarbete. Den har tagits fram av ett brett deltagande av CEDAW-nätverkets organisationer – där bl.a. Operation 1325 finns representerad – och bidragit med erfarenheter och kunskaper i de områderna där vi anser att regeringen brister samt våra krav för ett jämlikt samhälle. Det finns fortfarande mycket arbete att göra trots att kvinnokonventionen har funnits i mer än 30 år. 

”Särskilt brådskande är det att öka kvinnors ekonomiska självständighet. Utrikes födda kvinnor och äldre kvinnor är två grupper som måste prioriteras. Det är också akut att förövare i sexualbrottsfall ställs till svars. Antalet åtal och domar förblir de samma år efter år, trots att anmälningarna av sexualbrott fortsätter att öka” , säger Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby när rapporten lanserades på Jämställdhetsdagarna i Malmö den 27 januari

För att läsa CEDAW-skuggrapport i sin helhet, klicka på den bifogade filen till höger.