Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Ett avtal mellan den afghanska regeringen och talibanerna bör bestämt innehålla ett engagemang och tydliga satsningar för att skydda, stärka och garantera kvinnors m&aum

Ett avtal mellan den afghanska regeringen och talibanerna bör bestämt innehålla ett engagemang och tydliga satsningar för att skydda, stärka och garantera kvinnors mänskliga rättigheter, menar United Nations Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Kommittén, som består av 23 experter på kvinnors rättigheter, har uttryckt en stark oro rörande frånvaron av tydliga strategier för att garantera kvinnors plats i förhandlingsprocessen mellan den afghanska regeringen och representanter för talibanerna.

Dessa förhandlingars avsaknad av strategier för säkerställandet av kvinnors säkerhet kritiserar även kommittén. Bristen på dessa strategier begränsar enligt kommittén allvarligt kvinnors samtida och framtida frihet.

I ett nyhetsutlåtande menar kommittén vidare att afghanska kvinnor, vilka utgör majoriteten av den afghanska befolkningen, måste delta i beslutsfattande på alla nivåer, i processen av fredsbyggande, rekonstruktion och utveckling i Afghanistan. Kommittén menar att kvinnors röster, synpunkter och förmågor är nödvändiga för ett hållbart, framgångsrikt och fredligt Afghanistan. Ett Afghanistan baserad på rättsäkerhet, demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Kommittén pekar tydligt på bristen på genomförande av bland annat resolution 1325 och då främst vad gäller resolutionens paragrafer rörande uppmaningar att inkludera kvinnor och kvinnors roll i konfliktlösning och fredsbyggande arbete. Resolutionens uppmaning att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla besultsnivåer i institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter, genomförs inte enligt kommitténs kritik rörande Afghanistan.

Kommittén uppmanar därför den afghanska regeringen och dess internationella allierade, att garantera att kvinnor deltar i framtida fredsförhandlingar och diskussioner om återuppbyggnad även med talibanerna. Kommittén beklagar och kritiserar vidare också att afghanska kvinnor uteslöts på beslutsfattande nivåer vid den internationella konferensen rörande Afghanistan i London förra månaden.

Källa: FN Nyhetsservice