Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I oktober 2008 skrev Operation 1325 brev till alla utrikesministrar och regeringschefer inom EU.

I oktober 2008 skrev Operation 1325 brev till alla utrikesministrar och regeringschefer inom EU. I breven uppmanades mottagarna att arbeta för att resolution 1325 ska tas med i den Europeiska säkerhetsstrategin som ska revideras. Ungern, Tjeckien, Lettland, Malta och Irland har svarat på brevet där de berättar om sin ståndpunkt och sitt arbete med frågan.


Ungerns utrikesminister Kinga Göntcz skriver att hon är engagerad i arbetet med gender mainstreaming i utrikes- och säkerhetspolicy. Göntcz  delar Operation 1325:s mening om vikten av att inkludera gender mainstreaming i den reviderade upplagan av den Europeiska säkerhetsstrategin, och säger att hon kommer att göra sitt bästa för att detta ska uppnås. Tjeckiens utrikesminister säger via sin sekreterare att han delar Operation 1325:s ståndpunkt om vikten av att följa de mänskliga rättigheterna, och anser att säkerhetsstrategin innefattar en solid bas för att implementera alla resolutioner, inklusive resolution 1325. Lettland svarar att de mottagit brevet, och att informationen förts vidare till Lettlands president.


Maltas premiärminister Lawrence Gonzi menar att det är viktigt att bygga vidare på de hot som analyserats i Säkerhetsstrategin 2003 och utvärdera vilka behov som finns. Gonzi anser att det är viktigt att fokusera på klimatförändringar, illegal invandring, organiserad brottslighet, etc. men att Malta har noterat Operation1325:s önskemål och ska utvärdera dessa.Irlands utrikesminister Micheál Martin T.D visar sitt fulla stöd för fortsatt implementering av resolution 1325 och deklarerar att ett första steg mot en nationell handlingsplan för resolution 1325 har tagits. Enligt ministern kommer Irland fortsätta att arbeta med EU och FN för att försäkra implementeringen av resolution 1325.


Läs brevsvaren i fulltext
Läs brevet som skickades ut i oktober 2008