Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

superadmin's blog

19
10
skarmklipp_2017-10-19_15.23.48.png

"Var är kvinnorna?" Sveriges roll i säkerhetsrådet

Blogg

”Var är kvinnorna?” är en fråga som Sverige ställt sig sedan tillträdet till FN:s säkerhetsråd för 10 månader sedan.  Kvinnor, fred och säkerhet har sedan dess varit ett återkommande tema på r

11
10
dcc2bdf19bfcd2eb665a18cee73965d8.jpg

Flickadagen 2017 - hur blir flickors framtid tryggare?

Blogg

Utrymmet för det civila samhället krymper samtidigt som reaktionära krafter växer sig allt starkare på bekostnad av principen om människors lika värde.

08
08

Uppstart av nätverk för resolution 1325 i Turkiet

Blogg

I slutet av juni arrangerade Operation 1325 ett första möte i Istanbul med flertalet kvinnoroganisationer från hela Turkiet som vill engagera sig för resolution 1325 och kvinnors deltagande i fred-

09
03
internationella_kvinnodagen_054.jpg

Glad kvinnokamp önskar Operation 1325

Blogg

Operation 1325 firade den internationella kvinnodagen tillsammans med hela 53 organisationer på Historiska muséet i Stockholm, där fokus var kvinnors situation i östra DR Kongo.

08
03
petraljus_web.jpg

Koppling mellan kvinnors säkerhet och nedrustning når sällan FN

Blogg

Internationella kvinnodagen i nedrustningskonferensen

28
02
mavic.jpg

Commission on the Status of Women – an Advocacy Platform for 1325

Blogg

The first week of the 55th session of the UN Commission on the Status of Women session (CSW) in New York ended Friday last week.

22
02

Swedish–Indian Cooperation in Workshop about Resolution 1325

Blogg

Together with 25 participants, some of them men, most of them women, we have now had our first day of the International Workshop on Mainstreaming UN Security Council Resolution 1325 and Gender,