Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

admin's blog

23
05
intervju.jpg

“Conflict prevention and early warning is a life-time business”

Blogg

Betydelsen av kvinnors deltagande i konfliktförebyggande varningssystem, har uppmärksammats allt mer under de senaste åren.

22
05
emmicki_webb.jpg

Nya utmaningar

Blogg

Sällan utvecklas vi så mycket som när vi står inför en ny utmaning. Om vi möter livets utmaningar med öppenhet och ödmjukhet kan vi i utbyte få nya erfarenheter och kunskaper.

22
05
dsc_0665.jpg

"Resolution 1325 är helt avgörande"

Blogg

Eva Bergman arbetar för Polisen där hon är utbildare för poliser som ska arbeta inom olika typer av FN-missioner.

15
05
indien.jpg

Resolution 1325 som bevismaterial och arbetsverktyg i Indien

Blogg

I ett dunkelt konferensrum går fläktarna på högvarv i den 45-gradiga värmen som ligger som ett tryckande täcke över hela staden.

12
04
beenasebastianlyssnandeweb_0.jpg

Konsultering om kvinnors säkerhet och rehabilitering i Indien

Blogg

Nyligen höll Cultural Academy for Peace i Kerala, Indien en kongress där kvinnors säkerhet diskuterades.

22
03
dsc_0159.jpg

Operation 1325 i Sydsudan

Blogg

I veckan var Operation 1325 i form av Emma Johansson och jag (Elisabet Thorp) nere i Juba, Sydsudan, för att gemensamt planera vårt framtida samarbete med våra lokala partners, som nyligen

21
03
88881.jpg

OSSE lyfter fram kvinnors roll i att motverka terrorism

Blogg

OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) anordnade i förra veckan ett två dagars expertmöte för att diskutera metoder för att stärka kvinnors möjligheter att motverka vålds

19
03
dsc_0607.jpg

Vad hände på Internationella kvinnodagen?

Blogg

Den 8 mars firade Operation 1325 och 50 andra organisationer Internationella kvinnodagen på Historiska museet i Stockholm.

14
03
1325staendetillmejl.jpg

Stärk det civila fredsarbetet!

Blogg

I förra veckan medverkade två från Operation 1325:s kansli på arbetskonferensen ”Från militär krishantering till civilt förebyggande och fredsbyggande” om hur man kan få till en omprioriter

17
01
250461_10150333219438662_755008661_9855991_4790043_n.jpg

Arbetet för kvinnors rättigheter – ett arbete för alla

Blogg

När jag berättar för nära och kära att jag som 22-årig man ska ha praktik under våren på Operation1325 är reaktionerna minst sagt skilda.