Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

juba.jpg
Deltagare från civilsamhället under ett grupparbete.
FOTO: Emmicki Roos

Workshop I Sydsudan Organiserad Av Operation 1325

En workshop om implementeringen av resolution 1325 arrangerades av Operation 1325 i sammarbete med EVE Organization for Women Development and the Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) den 27:e till 29:e juni i Juba, Sydsudan.

Monitoring projektet 2012

Tanken bakom workshopen är att utbilda organisationer inom det civila samhället i Sydsudan i monitoring, påverkansarbete och framtagandet av en nationell handlingsplan för resolution 1325. I år kommer Sydsudan att delta i GNWP’s monitoring projekt genom att producera en egen monitoring rapport om hur Sydsudan lever upp till resolutionen. Civila samhällsorganisationer i över 15 länder kommer att delta och rapporterna kommer att presenteras i New York i oktober, på årsdagen av antagandet av resolution 1325 av FN:s Säkerhetsråd.

Föreläsarna för workshopen, Mavic Cabrera-Balleza (GNWP), Selamawit Tesfaye (GNWP), och jag, Emmicki Roos (Operation 1325) föreläste om konfliktanalys, indikatorer för monitoring, framtagandet av en nationell handlingsplan, och påverkansarbete. Över 40 personer deltog i workshopen, tillhörande olika civila samhällsorganisationer, så väl som Regina Lullo från the Ministry of Gender, Betty Aguero, jordbruksminister och Barry Parkinson från Initiative for Quiet Diplomacy i Ottawa, Kanada.

Situationen för kvinnor I Sydsudan

Under workshopen uttalade deltagarna oro över att få kvinnor innehar högre positioner inom regeringen, militären och polisen. Deltagarna uttryckte också sitt missnöje över att inga kvinnor deltar i fredsförhandlingarna mellan Sudan och Sydsudan som hålls i Addis Abeba i Etiopien. Förutom konflikten med grannlandet Sudan pågår också interna stridigheter mellan olika stammar inom landet. Kvinnor är speciellt hårt drabbade av stridigheterna då de utsätts för sexuellt våld och annat könsbaserat våld samt kidnappningar.  Kvinnor och barn blir ofta kidnappade av stammar som den egna stammen är i konflikt med då de ses som egendom.

Resultat av workshopen

Workshopen kan inte ses som något annat än en stor framgång då den blev en mötesplats för olika civila samhällsaktörer och ledde till antagandet av en gemensam agenda. Sista dagen skapades en arbetsgrupp för framtagandet av en nationell handlingsplan samt en kommitté för monitoring som kommer att ledas av Rita Abraham från EVE Organization for Women Development. Betty Aguero, Sydsudans jordbruksminister, blev också tillfrågad om hon ville bli en sorts ambassadör för implementeringen av 1325 i Sydsudan, vilket hon tackade ja till. 

Trots svårigheter och bristen på stabilitet och säkerhet i Sydsudan lämnade deltagarna från civilsamhället, EVE Organization for Women Development, Global Network of Women Peacebuilders och Operation 1325 workshopen med entusiasm och hopp för framtiden. Jag är glad att ha varit en del av processen och för att det finns så mycket vilja och beslutsamhet bland de civila samhällsaktörerna som kämpar för kvinnors rättigheter i Sydsudan. Nu är pressen på regeringen att anta en nationell handlingsplan för 1325 och att inkludera civilsamhället i processen.

Emmicki Roos
Projektledare på Operation 1325