Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

evabirgitta.jpg

Vi tackar Eva Zetterberg för tre framgångsrika år som ordförande!

 

I fredags hade Operation 1325 sitt årsmöte. Mötet blev också det sista för Eva Zetterberg som ordförande för organisationen. Genom sin stora erfarenhet inom det politiska livet, sitt breda nätverk och många samarbeten med olika aktörer har Operation 1325 fått tre mycket framgångsrika år, under Evas ordförandeskap.

 

Evas tidigare erfarenhet fanns inom vapenfrågor och mänskliga rättigheter och hon gjorde en rivstart och engagerade sig med full energi och lyckades leda arbetet för kvinnor, fred och säkerhet till nya områden och med nya partners trots liten erfarenhet inom just dessa frågor. 

 

Under tiden som ordförande kan nämnas att Eva var med vid en konferens på Svenska Institutet i Alexandria, hennes första resa till Mellanöstern. Kvinnorna inspirerades av Evas arbete som ambassadör och politiker. Genom sina tidigare kontakter kunde Operation 1325 bjuda in psykologen och aktivisten Monica Zalaquett till en föreläsningsturné i Sverige. På så sätt fick vi vidareutbildning i macho-kulturens våldsamma maskulinitet. På detta sätt fick Operation 1325 fler samarbeten i Latinamerika. Ett exempel är inom projektet Medlingsnätverket där vi hade vi deltagare från Colombia som bidrog till lärande för flera internationella aktörer. Även på hemmaplan har många samarbeten skett tack vare Evas ledarskap, som med GADIP, Diakonia och FUF. I och med Evas andra hem på Gotland har vi haft förmånen att stärkas både i Almedalen och i Hemse.

 

Med stor generositet har Eva varit mentor till styrelsetrainees och skapat relationer mellan civilsamhälle och beslutsfattare. Genom att ta initiativ till fler öppna föreläsningar, teaterbesök och gemensamma projektresor har Eva förnyat styrelsens uppdrag. Operation har haft en strålande kraft i Eva Zetterberg och vill uttrycka sitt varmaste tack för hennes stora insats.

 

Vid årsmötet valdes diplomaten och tidigare ambassadören Birgitta Holst Alani till ordförande. Birgitta är medlem i regeringens medlarnätverk för kvinnor. En närmre presentation av Birgitta kommer inom kort.