Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

2016_kronika.jpg
Medlings konferens i Alexandria 2016
FOTO: Svenska institutet i Alexandria

Vi skördar frukterna av 2016

Då jag ser tillbaka på 2016 känner jag mig stolt att Sverige fick platsen i säkerhetsrådet, och att vi är en del av detta. Det bekräftar att världen värderar jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter, inom vilka Sverige är kända för att vara mästare.

Albanien har för första gången i historien en kvinnlig general. Detta erkänner albanska kvinnors roll som beslutsfattare inom fred och säkerhet. Och rörelsen växer.

Colombia arbetar för sin välförtjänta fred och rättvisa. Dessa kvinnor bjöd vi in för att möta medlare och ledare från Turkiet, Libyen, Palestina, Yemen och Irak. De sina roller och möjligheter, och gick därifrån ännu mer motiverade inför fred och jämlikhet.

Unga kvinnor och män vid svenska universitet, vid sportarenor och i andra länder nåddes av vårt meddelande; makt till kvinnor i fredsprocesser! Vi har talat med tusentals människor, skrivit otaliga articklar och hållit i ett tiotal föreläsningar så att vikten av agendan för kvinnor, fred och säkerhet idag förstås på ett bättre sätt och att fler kvinnliga ledare är villiga att axla ansvaret.

Idag välkomnar vi två nya praktikanter och tackar de två som var hos oss under hösten 2016. Det gör mig stolt att veta vad ni kommer att uppnå och bidra till världen.