Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

ikff_seminarium_8_mars.jpg
Anna Sundén, Karin Axelsson Zaar och Hannah Rosenqvist, som arbetar på Operation 1325, lyssnar till seminariet.
FOTO: Helena Sundman

Vapen och mineraler föder våld mot kvinnor

 

Operation 1325 har under dagen funnits med på historiska museet och tillsammans med en mängd andra organisationer och intresserad allmänhet firat den internationella kvinnodagen. Vi har även hunnit delta på några seminarier, bland annat ett som IKFF arrangerade ”Arms Proliferation, Minerals, and Root Causes of War – Our Responsibility for the Conflict in DRC. Seminariet bjöd på en intressant paneldebatt mellan Lena Scherman, SVT-journalist aktuellt ur dokumentären om konfliktmineraler i Kongo, Joachim Wohlfeil från Diakonia och Beatrice Kindembe, från Kongolesisk Diaspora för Utveckling. En välkommen debatt om behovet att diskutera de grundläggande orsakerna bakom problemen i Kongo. Det är viktigt att belysa relationen mellan de stora mineralfyndigheter Kongo besitter, den goda tillgången på vapen och hur det relaterar till våld och sexuellt våld mot kvinnor. Operation 1325 understryker vikten av att inte bara fokusera på kvinnor som offer utan också som aktörer. Kvinnors deltagande och makt är en förutsättning för att kunna bygga upp samhället och bygga en hållbar fred.  

Karin Axelsson Zaar, projektledare för internationella projekt, Operation 1325